Szkolenia rad pedagogicznych

  1. Jak nauczyć a nie uczyć? - neurodydaktyka w praktyce.
  2. Współczesna wiedza o mózgu człowieka wpierająca proces efektywnego nauczania.
  3. Pokolenia X, Y, Z w szkole. Diagnoza i opis zjawiska.
  4. Diagnoza edukacyjna. Jak stworzyć MAPĘ UCZNIA I ZESPOŁU KLASOWEGO?
  5. Diagnoza talentów Rady Pedagogicznej a efektywność nauczania.
  6. Motywacja 3.0 - Czym jest motywacja w edukacji?
  7. Praktyczne stosowanie wyników diagnozy edukacyjnej
  8. Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela i ucznia.
  9. Efektywna komunikacja w zespole, czyli "Zarządzanie FOCHEM" w gronie dorosłych i młodzieży.