dr Anna Brzosko

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.  
Specjalizuję się w różnorodności. Moja praca doktorska, pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta , dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. 
Jestem trenerką, coachem i mówcą Maxwell Leadership Certified Team, Certyfikowanym Trenerem Mocnych Stron (Gallup Certified Strengths Coach) i wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorką i współprowadzącą autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Jestem autorką i opiekunką merytoryczną Szkoły Liderów wg Johna C. Maxwella, prowadzę również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.


„Nie pozwól, by inni poznali cię lepiej niż ty sam.“
                 James Allen
W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę szereg projektów skierowanych do nauczycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. 
Posiadam certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Certyfikowana trenerka, mówca i coach
Maxwell Leadership Team

Pomagam liderom w budowaniu ich samoświadomości i rozwijaniu kompetencji przywódczych

Master RMP i RSMP®

Pomagam w odkrywaniu wewnętrznej siły napędowej i indywidualnej strefy komfortu, w której działania dają największe efekty 

Certyfikowana konsultantka Kompasu Kariery® Crown

Pomagam w określeniu
predyspozycji zawodowych, trafnym wyborze kierunku nauki i rozwoju zawodowego

Certyfikowana Trenerka Mocnych Stron

Pomagam w odkrywaniu talentów Gallupa®, świadomym ich wyorzystaniu i budowaniu Mocnych Stron.

Moje publikacje

Jestem autorką licznych publikacji na temat różnorodności. Szczególnie bliski jest mi temat niepełnosprawności. Jestem autorką książki: 
Fascynuje mnie temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. 
Mam przyjemość być współautorką książek:  
  •  R. Gut, A. Gut, A. Brzosko, J. Fazlagić, A. Hejger, A. Hildebrandt-Mrozek, I. Hunek, N. Kirova, A. Poraj-Żakiej - Zarządzanie SOBĄ na Zielonej Ścieżce. POKOLENIE Y, Wydawnictwo Instytutu Talentów Flashpoint, Warszawa 2016.
  • Gut R., Brzosko A., Kącka G., Duursma H., Gut A. - Zarządzanie SOBĄ na Zielonej Ścieżce: Dyrektor szkoły z pasją, Wydawnictwo Instytutu Talentów Flashpoint, Warszawa 2015.
oraz artykułów:
  • Renata Gut i Anna Brzosko o talentach i ich odkrywaniu - http://hrstandard.pl/2014/03/10/zidentyfikuj-swoj-talent-i-odnies-sukces/
  • Brzosko A., Gut R. - Zarządzanie talentami w organizacji. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, w: Czarkowska L. (red.) - Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Wydawnictwo Poltext 2012, ss. 269-285.
  • Brzosko A. - Pokolenie Y w szkole. "Oświata Mazowiecka", 4(09)10 2011, ss. 10-11.
  • Brzosko A. - Diagnoza zawsze się opłaca!  „Dyrektor Szkoły”, 7(211) lipiec 2011, ss. 29-33.
  • Brzosko A. - Instrukcja obsługi ucznia.  „Dyrektor Szkoły”, 5(209) maj 2011, ss. 58-60.
  • Brzosko A., Gut R. – O zarządzaniu talentami. „Dyrektor Szkoły”, 4(208) kwiecień 2011, ss. 27-34.
  • Brzosko A. - Awantura o talenty. „Dyrektor Szkoły”, 4(208) kwiecień 2011, ss. 22-24.
  • Brzosko A., Gut R. - Obserwacje rodziców wspierające rozpoznawanie talentów. „Bliżej Przedszkola”, 11.110 listopad 2010.