Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz.

John C. Maxwell

Zarządzanie talentami

 • Diagnoza talentów zespołu w oparciu o wyniki testu Gallupa.
 • Odkrycie obszarów zawodowych, w których warto budować na talentach. 
 • Dostarczenie narzędzi do skutecznego rozwijania talentów i mocnych stron (swoich i zespołu).
 • Jak wykorzystać talenty do osiągania wspólnych celów?
 • Stworzenie planów rozwojowych w oparciu o talenty.

Motywacja 3.0

 • Diagnoza wewnętrznych motywatorów w oparciu o test Reiss Motivation Profile.
 • Określenie odpowiedniego sposobu motywacji do każdego pracownika.
 • Odkrycie, jakie zachowania zespołu wynikają z motywatorów.
 • Budowanie współpracy i efektywnej monunikacji w oparciu o motywatory.

Zarządzanie międzypokoleniowe

 • Pokolenie X, Y, Z - podobieństwa i różnice.
 • Skąd się biorą międzypokoleniowe konflikty i jak im przeciwdziałać.
 • Zasady efektywnej współpracy międzypokoleniowej.
 • Jak motywować, delegować zadania i zarządzać pracownikami z różnych pokoleń?

Uwaga (nie)pełnosprawny!

 • Niepełnosprawny pracownik, czyli kto? - charakterystyka rodzajów niepełnosprawności
 • Identyfikacja stereotypów dotyczących niepełnosprawności
 • My i ONi - jak zarządzać niepełnosprawnością w miejscu pracy?
 • Etykieta w kontaktach z pracownikami z niepełnosprawnością.

Zarządzanie Sobą

 • Co warto wiedzieć, by budować samoświadomość?
 • Poznanie indywidualnych wzorców myślenia i działania - skąd się bierze niechęć do wykonywania niektórych zadań? 
 • Ludzie potrafią wkurzyć - poznanie preferowanego stylu komunikowania się.
 • Identyfikacja osobistej piramidy  percepcji.

Komunikacja dla opornych

 • Identyfikacja osobistego stylu komunikowania się.
 • Jak mówić, żeby być zrozumianym?
 • Od słuchania do słyszenia - co zrobic, żeby komunikacja była efektywna?
 • Komunikacja a asertywność
 • Czym jest, a czym nie jest informacja zwrotna?
 • FUKO i SPINKA

Szkolenia wg Johna C. Maxwella 

Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć

Naucz się identyfikować z ludźmi i
nawiązywać relacje w taki sposób, by zwiększyć swój wpływ na innych. 
Aby być skutecznym liderem musisz się nauczyć komunikować w sposób, który pozwoli Ci nawiązać z ludźmi więź.

15 niezawodnych praw rozwoju

Zbuduj samoświadomość i rozwiń swoje zdolności do przewodzenia innym. Wykorzystaj uniwersalne prawa, które pomogą Ci w generowaniu rezultatów. John C. Maxwell uczy, że: Rozwój nie pojawia się sam z siebie… Musisz poznać siebie, by móc się rozwijać.

Przywództwo, złote zasady

Rozwiń się jako lider i wywieraj pozytywny wpływ na ludzi. Nie marnuj czasu na kwestie marginalne. Poznaj kluczowe momenty, które definiują Twoje przywództwo. Pamiętaj, gdy na szczycie czujesz się samotny, to znaczy, że gdzieś popełniasz błąd.