Zapraszam na sesje
diagnostyczne, coachingowe i doradcze

Diagnoza stylów uczenia się

 • Zdobycie wiedzy o samym sobie i swoich mocnych stronach w uczeniu się.
 • Identyfikacja ulubionego sposobu myślenia i wykonywania zadań.
 • Określenie preferencji sensorycznych w procesie uczenia się.
 • Poznanie technik podnoszących jakość uczenia się.

Jak dobrze wybrać szkołę, by realizować pasję?

 • Diagnoza w oparciu o 

  Kompas Kariery® Crown.

 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co jest dla mnie ważne?

 • Ukierunkowanie edukacji, by: 
  - pasowała do osobowości,
  - była zajęciem, które jest
     interesujące,
  - wykorzystywała posiadane
     umiejętności.

Jak okiełznać stres i przygotować się do egzaminu?

 • Identyfikacja wewnętrznych motywatorów do nauki w stresie.
 • Określenie najefektywniejszej strategii uczenia się.
 • Zdobycie wiedzy na temat przydatnych technik pamięciowych.
 • Stworzenie planu przygotowań.

KOMPLEKSOWA
diagnoza młodzieżowa

Aby osoby na początku życia zawodowego zdobyły wiedzę o sobie, swoich mocnych stronach i odpowiedziały na pytanie:
 • Jakie są moje talenty i jak je wykorzystać w życiu zawodowym?
 • Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli jak robić to, co sprawia przyjemność i jeszcze zarabiać na tym pieniądze?
 • Jak odkryć swój najbardziej efektywny sposób myślenia i działania?

W pracy z młodzieżą wykorzystuję

Kompas Kariery® Crown

 • Przeznaczony dla osób od 12 roku życia
 • 4 obszary badawcze
 • 560 pytań
 • Do raportu dołączona jest Lista Zawodów i Plan Działania.

Reiss School Motivation Profile®

 • Przeznaczony dla osób w wieku 12-25 lat
 • 16 skal i 104 pytania
 • Nacisk w raporcie na motywatory związane z: wynikami w szkole, relacjami z nauczycielami/ kolegami
 • Raport zawiera wskazówki związane z wyborem ścieżki zawodowej