Nigdy nie zmienisz swojego życia, jeśli nie zmienisz czegoś, co robisz na co dzień.

John C. Maxwell

Analiza talentów w opaciu o test CliftonStrengths®

 • Mam talent, a nawet 5 talentów.
 • Identyfikacja talentów jako najsilniejszych wzorców myślenia, działania i odczuwania.
 • Analiza wykorzystania talentów w życiu.
 • Jak mówić o swoich talentach i mocnych stronach?
 • Jak budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o talenty?

Profilowanie zawodowe w oparciu o Kompas Kariery® Crown

 • Analiza wymiarów wewnętrznej spójności na poziomie osobowości, zainteresowań, umiejętności i wartości
 • Czy to, co zamierzam robić jest zgodne ze mną? Czy daje mi możliwość realizacji siebie?

Diagnoza wewnętrznych motywatorów w oparciu o test Reiss Motivation Profile®

 • Co mnie motywuje? - identyfikacja 16 wewnętrznych motywatorów.
 • Analiza zaspokojenia osobistych potrzeb w obecnym miejscu pracy.
 • Jak realizować swoje plany i podejmować właściwe decyzje?
KOMPLEKSOWA DIAGNOZA

Indywidualnych predyspozycji zawodowych i budowanie samoświadomości

 • Identyfikacja preferowanych stylów myślenia, działania i odczuwania.
 • Diagnoza talentów i mocnych stron.
 • Identyfikacja wewnętrznych motywatorów.
 • Udoskonalenie istniejących sposobów komunikacji.
 • Stworzenie planu rozwojowego z obszaru zarządzania sobą, mocnymi stronami oraz budowaniem kompetencji kluczowych.