Rodzic w labiryncie

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania, badacz procesów organizacji i zarządzania, powiedział: „najpierw zarządzaj sobą, później innymi i organizacją”, „nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządzam sobą”, „nie można zarządzać czymś, o czym nie wiem, że istnieje[1]. Parafrazując słowa Druckera można by napisać: Rodzicu, najpierw poznaj siebie, swoje zasoby, naucz się nimi gospodarować, poznaj swoje mocne strony… dopiero wtedy będziesz gotowy na świadome wychowanie swojego dziecka. Co więcej, nie można wzbudzić pasji w dziecku, jeśli samemu się jej nie posiada…

Byłoby pięknie, gdyby w ten właśnie sposób Rodzice podchodzili do swojej roli. Jednakże rodzicielstwo to dar, z którym nie każda osoba potrafi sobie poradzić. Moje wieloletnie doświadczenia w pracy z Rodzicami i uczniami pokazują, że momentem krytycznym jest zetknięcie się z systemem edukacji.

Gdy młodzi Rodzice, chcą przygotować się do nieznanego